امین سبحانی

تورنمنت‌ها

برگزاری تورنمنت برای رده‌های پایه در ترکیه و استعدادیابی بازیکنان

فستیوال مسابقات پایه در اسپانیا

آموزش تخصصی فوتبال

کیفیت و احتیاجات بازی نوین فوتبال در حال حاضر، نیازمند تخصصی نمودن به موقع و نظارت بر مراحل پیشرفت و تکامل بازیکنان می‌باشد. عوامل متعددی برای اخذ نتیجه با موفقیت احتمالی در فوتبال موثر می‌باشد…

امین سبحانی

به بازیکنان، فعالیت‌هایی را تمرین و آموزش دهید که برای افزایش مهارت‌ها و کیفیت‌های مورد نیاز ایشان در بازی، هدف‌گذاری شده‌اند و مطمئن باشید که با این فعالیت‌ها، به سطح مناسبی از موفقیت دست پیدا خواهند کرد…

آکادمی میثاق

آکادمی متعهد به دفاع از ارزش‌های اخلاقی ورزش و جامعه است. در فلسفه این آکادمی تیم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و تمامی بازیکنان، مربیان و کارکنان موظف به رعایت ایدئولوژی و ارزش های آکادمی می‌باشند. کار تیمی مبنای تمامی فعالیت‌های فنی و پشتیبانی در آکادمی است. آکادمی از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد، برای خدمت به حقیقت و حقانیت انسانی بهره می‌جوید.

کتاب مربیگری
تاکتیک‌های تهاجمی پپ گواردیولا
سیستم 3-3-4 یورگن کلوپ
جدیدترین تاکتیک پرس در فوتبال
اکسین اسپورت
کلیپ تمارین
آنالیز تیم‌ها