آکادمی میثاق

فلسفه آکادمی

آکادمی متعهد به دفاع از ارزش های اخلاقی ورزش و جامعه است. در فلسفه این آکادمی تیم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و تمامی بازیکنان، مربیان و کارکنان موظف به رعایت ایدئولوژی و ارزش های آکادمی می باشند. کار تیمی مبنای تمامی فعالیت های فنی و پشتیبانی در آکادمی است. آکادمی از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد برای خدمت به حقیقت و حقانیت انسانی بهره می جوید.

فلسفه پرورش و توسعه بازیکن در آکادمی

توسعه و پرورش فرد به عنوان یک انسان و سپس توسعه به عنوان بازیکن
فرایند تصمیم گیری مبتنی بر بازیکن محوری
اهمیت توسعه فردی قبل از توسعه تیم
تمرکز بر توسعه بلند مدت
این مسیر به درک درست واقعیات نسبت به ایده‌آل‌ها، صبر، جزئیات، ابزار، دانش و برنامه معقول نیازمند است.

چشم انداز آکادمی

چشم انداز می بایست به عنوان یک راهبر به طور مستمر در پرورش و توسعه بازیکنان، شخصیت سازی و ارتقای اعتماد به نفس آنان ادامه داشته باشد. چشم انداز ما به این نکته معترف است که آکادمی جایی است که هر بازیکن می تواند انتظار تجربه یادگیری مطلوب با مربیان حرفه ای و امکانات آموزشی و تجهیزات بسیار مناسب را داشته باشد.

دیدگاه آکادمی

حضور پیوسته و قابل شناسایی بعنوان یک مرکز آموزشی توانمند در جهت توسعه فوتبال، شکل گیری شخصیت و اعتماد بنفس می باشد. دیدگاه ما همچنین شامل اعتماد به اینکه هر بازیکن جوانی می‌تواند انتظار یک آموزش بهینه را بصورت مستمر و با بهترین متدهای مربیگری تجربه کند. همچنین ما معتقدیم به دلیل استانداردهای خاصی که آکادمی برای آموزش هر بازیکن از لحاظ فنی و سبک زندگی در نظر میگیرد، انتظار ظهور یک بازیکن فوق حرفه‌ای در جهان فوتبال را دارد.

ماهیت آکادمی فوتبال پایه، بر چه اساسی است؟

در آکادمی فوتبال پایه سعی بر آن است تا زیرساخت بازیکن سازی آن باشگاه چه داخلی و چه کشوری بدرستی بنا نهاده شود، که این وظیفه مهم در امر پیشرفت فوتبال را آکادمی های فوتبال پایه دارند. ما در این آکادمی همواره در تلاشیم تا پتانسبل بسیار قوی و حرفه ای فوتبال ایران را که متاسفانه در حال حاضر انطور که باید پدید بیاید،نیامده است را در واقعیت به تصویر بکشانیم.

اهداف آکادمی فوتبال

  • پرورش شخصیت بازیکنان (زندگی حرفه ای و کنترل کردن حواشی آن برای مثال استفاده صحیح و مناسب از فضای مجازی و غیره)
  • پرورش تخصص و جسم بازیکنان (کار روی ابعاد تکنیکی، تاکتیکی و آمادگی جسمانی آنها)
  • قهرمان سازی (بیشترین میزان کمیت و کیفیت)
  • تشکیل زندگی هدفمند (هدفمند سازی افعال روزمره حتی خوابیدن)
  • فردی سازی برنامه‌ها (تمرینات مناسب با ظرفیت فردی هر نفر به صورت اختصاصی – سطح هموستاژ یا تعادل حیاتی)
  • تغییر و ساخت محیط جدید برای زندگی (افزایش انگیزه و ایجاد روحیه همبستگی در محیط برای خواستن پیشرفت)