بایگانی برچسب: سیستم بازی

سیستم‌های مدرن فوتبال

فلسفه مربی جهت انتخاب سیستم بازی سیستم های بازی در زمینهای کوچک سیستم منطقه ای فلسفه ما جهت انتخاب سیستم بازی انتخاب یک سیستم بازی ومتعاقب یک استراتژی بازی بسیار مهم است واغلب اولین تصمیمی است که مربی باید اتخاذ نماید. به طور کلی دو فلسفه جهت انتخاب سیستم بازی …

توضیحات بیشتر »